اسید آسکوربیک چیست؟

اسید آسکوربیک چیست؟

اسید اسکوربیک به دلیل دو خصوصیت آنتی اکسیدانی و ویتامینی آن در مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حدود یک سوم از اسید اسکوربیک تولیدی برای تولید ویتامین در صنایع داروسازی (ویتامین سی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و بقیه آن به عنوان افزودنی به مواد غذایی برای بهبود کیفیت و پایداری آن‌ها است. اسید اسکوربیک […]