مونو سدیم گلوتامات

مونو سدیم گلوتامات (E621) یکی از تشدید کننده های طعم میباشد و در سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، قارچها ، سبزیجات دیگر و میوه ها موجود میباشد.مونو سدیم گلوتامات یک طعم دهنده میباشد که در حقیقت برای تشدید کردن طعم گوشتی در غذا و ایجاد طعم مطبوع در غذاهای صنعتی به کار میرود. MSG به تنهایی هیچ طعم مطلوبی ایجاد نمیکند و فقط در کنار ترکیبات دیگر باعث ایجاد طعم خوبی میگردد.و همچنین میتواند میزان استفاده از سدیم را به میزان 30-40 درصد کاهش دهد بدون اینکه در طعم اصلی تغییری به وجود آید

کاربرد مونو سدیم گلوتامات در صنایع غذایی :

  • افزایش طعم گوشتی در فراورده های گوشتی
  • بهبود طعم در سوپ های آماده
  • تشدید کننده طعم در کنسرو سبزیجات
  • طعم مشابه گوشت در کبابها

دوز مصرف ۰.۲ تا ۰.۵ درصد