اسید آسکوربیک

 اسید اسکوربیک به دلیل دو خصوصیت آنتی اکسیدانی و ویتامینی آن در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. حدود یک سوم از اسید اسکوربیک تولیدی برای تولید ویتامین در صنایع داروسازی (ویتامین سی) مورد مصرف قرار می گیرد و بقیه آن به عنوان افزودنی به مواد غذایی برای بهبود کیفیت و پایداری آن ها استفاده می شود. اسید اسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان، عامل کاهنده، اسیدی کننده، حلال و ... در طول فرایند ماده غذایی یا قبل از بسته بندی  برای حفظ بو، رنگ و محتوای تغذیه ای به آن افزوده می شود. این ماده اکسیژن درون محیط ماده غذایی را جذب کرده و اکسید می شود و اکسیژن را از دسترس خارج کرده و مانع انجام واکنش های اکسیداتیو می شود.

 ❎صنایع غذایی

 در صنایع گوشت افزودن اسید اسکوربیک باعث کاهش میزان مصرف نیتریت و حفظ رنگ و تسریع در روند رسیدن به رنگ مناسب مورد نظر در محصول گوشتی می شود و از تولید

 ❎سایر خواص تکنولوژیکی اسید اسکوربیک

🔹به تاخیر انداختن اکسیداسیون و بروز تندی در مواد غذایی دارای میزان چربی بالا یا روغن ها

🔸جلوگیری از قهوه ای شدن آنزیمی در میوه ها و سبزیجات فرایند شده و آبمیوه جات

🔹افزایش میزان کدری در ماءالشعیر