مرینیت اسپایسی

مرینیت اسپایسی

مرینیت اسپایسی با طعمی بسیار عالی

تشکیل شده از ادویه های درجه 1 خارجی

فقط ترکیب با آب و دوز مصرف بسیار پایین

از مزایا دیگر این محصول این است که بوی نا مطبوع مرغ هنگام پخت را از بین میبرد

زمان مرینیت کردن با دستگاه 15 دقیقه و بدون دستگاه 60 دقیقه

Date

13 مرداد 1398

Tags

فست فودها