جایگزین روغن

جایگزین روغن

پودر ژل جایگزین روغن

40 کیلو اب و یخ + 1 کیلو پودر + 20 لیتر روغن

برای استفاده در کاتر

محلول در اب

جایگزین 100% روغن

ایجاد بافت یکنواخت و محکم جهت برش دهی بهتر محصول و کاهش مصرف روغن

Date

13 مرداد 1398

Tags

فرآورده های گوشتی