اسانس دود مایع

اسانس دود مایع

طعم دود مایع

محصول فرانسه مارک SQF

دوز مصرف 0.02 درصد الی 0.3 درصد

گالن 20 کیلویی با کیفیت عالی

Date

13 مرداد 1398

Tags

فرآورده های گوشتی